Kijelölték a csíksomylói búcsú idei ünnepi szónokát – Márton Áron szentelte pappá


Csintalan László tiszteletbeli kanonok, tiszteletbeli főesperes, csíkdelnei plébános lesz az idei csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka – közölte kedden az erdélyi ferences rendtartomány. A csíksomlyói Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben május 14-én szombaton, helyi idő szerint 12.30-kor (közép-európai 11.30) kezdődik a szabadtéri ünnepi szentmise, amelyet Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke mutat be, a szentbeszédet pedig Csintalan László csíkdelnei-csíkpálfalvi plébános mondja.

Az 1950-ben Csíkszépvízen született Csintalan Lászlót 1975-ben Márton Áron püspök szentelte pappá. A kommunista diktatúra idején Brassóban, Kolozsváron, Brádon, Piskitelepen, Besztercén és Madéfalván szolgált. 1989-ben Bálint Lajos akkori segédpüspök előbb a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskola magyartanárának, majd a kommunista rendszer bukása után, 1990-ben az iskola igazgatójának nevezte ki, 1991-ben pedig az induló római katolikus líceumi szemináriumok tanfelügyelője is lett. 1996-tól ismét papi szolgálatot vállalt. Előbb Sepsiszentgyörgyön, majd Marosvásárhelyen szolgált főesperesi tisztségben, 2009-től pedig Csíkdelne-Csíkpálfalva plébánosa. MTI

Nyomj egy lájkot is, ha tetszett a cikk