Kétnyelvű utcanévtáblák: Vass Levente marosvásárhelyi RMDSZ-elnök tájékoztatója


Elfogadta a marosvásárhelyi tanács az RMDSZ utcanevekre vonatkozó határozatát, amely a korábbi próbálkozásokhoz képest teljesen új, az országban eddig egyedi megközelítéssel oldaná meg a kétnyelvű táblák problémáját.

Javaslatunk a marosvásárhelyi utcanévjegyzék megváltoztatásáról szól, azt kezdeményeztük, hogy az utcák hivatalos neve eleve kétnyelvű legyen, az elnevezésben a román mellett kötőjellel elválasztva a magyar nyelvű megfelelő is szerepeljen, és ezután minden hivatalos okmányban és utcanévtáblán ilyen formában jelenjen meg. Ebben az esetben nem fordításról, hanem névcseréről beszélünk. Azt az utcát, amelynek eddigi hivatalos, utcanévjegyzékben és okmányokban is szereplő neve Tineretului volt, ezután Tineretului – Ifjúság utcának fogják hívni. Marosvásárhely 463 utcájából 352-t keresztelnénk át a fent említett módon: azokat, amelyek köznevet, helységnevet, történelmi esemény dátumát tartalmazzák. A történelmi személyek neve az utcanevekben csak akkor fog két nyelven szerepelni, amennyiben olyan személyről van szó, akit mindkét közösség saját történelme részének tekint.

Az utcanévjegyzék megváltoztatását az indokolja, hogy a hivatalos román elnevezést és a magyar fordítást tartalmazó táblák kihelyezését kérő javaslatainkat rendre elutasították a hatóságok, mondván, hogy a 215-ös helyi közigazgatási törvény nem jelenti ki explicit módon, hogy magyar nyelven is ki kell tenni az utcák elnevezését.

Sajnálatos módon a világosan rendelkező uniós chartákat Románia nem alkalmazza, annak ellenére, hogy ratifikálta ezeket. Ezért kellett más, törvényes megoldást találnunk az ügy végérvényes rendezésére. Az RMDSZ határozattervezete a 2002-ben elfogadott 63-as kormányrendeletre hivatkozik, amely egyértelműen kimondja, hogy az utcanévjegyzék elfogadása vagy annak módosítása a helyi tanácsok kizárólagos hatásköre, vagyis a települési önkormányzatok dönthetnek arról, milyen utcaneveket szeretnének.

Meglátásunk szerint az általunk javasolt megoldás végérvényesen rendezheti a kétnyelvű utcanévtáblák ügyét Marosvásárhelyen, és azt reméljük, jelzésértékkel bír majd annak tekintetében, hogy Marosvásárhelyen az etnikumközi feszültségeket orvosolni lehet.

A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésének napirendjén a Szabad Emberek Pártja által jegyzett utcanevekre vonatkozó határozattervezet is szerepelt. Ez a kezdeményezés ugyanazt az elvet követi, mint az RMDSZ korábbi, 2001-es határozata, amelyben az utcanevek fordításának kihelyezését kértük.

Egy olyan városban, ahol a lakosság közel fele magyar, a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése normalitásnak kellene számítson, még csak nem is román – magyar kérdésnek. Ilyen körülmények között az RMDSZ számára az ügy megoldása fontosabb annál, minthogy verseny tárgyát képezze, ezért úgy döntöttünk, a Szabad Emberek Pártjának javaslatát is támogatjuk szavazatainkkal.

Dr. Vass Levente marosvásárhelyi RMDSZ-elnök

Nyomj egy lájkot is, ha tetszett a cikk