Azonnali hatállyal megszüntették a Marosvásárhelyi RMDSZ városi szervezetének döntéshozó és végrehajtói testületeit


KÖZLEMÉNY
A Maros Megyei RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 2013. január 7-ére, Marosvásárhelyre összehívott rendes gyűlése alkalmával, elemezve az előre meghirdetett napirendi pontokat, a következő
HATÁROZATOT hozta.
Figyelembe véve a Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsának 5/2012 számú határozatát, valamint az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa 2012. július 1-jei döntését a marosvásárhelyi RMDSZ szervezet újraszervezésére vonatkozóan, Tekintetbe véve a sikertelen választási eredményeket a 2012. december 9-ei parlamenti választásokon, illetve az egyik legfontosabb döntéshozó testületeinek, a választmány vezetőjének, az RMDSZ jelöltjével szemben való elindulási kísérletét, valamint a Szabályzatban meghatározott kötelezettségek súlyos megszegését, ezáltal végérvényesen és visszavonhatatlanul erkölcsi és bizalmi kárt okozva a Szövetségnek, Az RMDSZ Alapszabályzata alapján egyhangú szavazattal ELHATÁROZZA: 1. Azonnali hatállyal megszünteti a Marosvásárhelyi RMDSZ városi szervezetének döntéshozó és végrehajtói testületeit: közgyűlését, választmányát és elnökségét, valamint felmenti tisztségéből annak elnökét. 2. Az RMDSZ városi szervezet vagyonát, minden jogával és kötelezettségével együtt átruházza ideiglenesen a kinevezett öttagú bizottságra, 3. Az új testületek megalakulásáig, ideiglenesen, ügyvivő jogkörrel a kinevezett bizottság veszi át a városi szervezet irányítását. 4. Jelen határozat elfogadása pillanatától lép érvénybe. Kelt, Marosvásárhely, 2013. január 07.

Nyomj egy lájkot is, ha tetszett a cikk