Kalendárium

2013. november 1.

Ma a Benigna, Benignusz, Benke és Marianna nevű olvasóink ünneplik névnapjukat. A Marianna, latin eredetű név. Eredetileg a híres Marius családhoz tartozó nőket jelölték, innen terjedt el, és lett népszerű sokfelé, így nálunk is. November 1-je mindenszentek napja: ezen az ünnepen és a halottak napján a szentekről és az elhunytakról való megemlékezés jegyében mondanak misét

2013. november 2.

Ma az Achilles, Bató, Bogdán, Rátold, Tóbiás, Tódor és Viktor nevű olvasóink ünneplik névnapjukat. Az Achilles az ógörög eredetű név. Jelentése: a kígyó fia, és szinte kizárólag a görög mitológiából ismerhetjük, hiszen később sosem volt igazán népszerű. 1938. november 2-án történt az első bécsi döntés. Aznap Németország és Olaszország külügyminisztere döntőbírósági határozatot hozott a magyar-csehszlovák

2013. november 3.

Ma Bertold, Győző, Hubert, Ida, Szilvia és Szilviusz nevű olvasóink ünneplik névnapjukat. A Győző jellegzetes magyar név. A győzedelmest jelentő Viktor magyarításának eredménye. Ma van a Magyar Tudomány és a Japán Kultúra Napja. 1825-ben gróf Széchenyi István nemes adományt tett a pozsonyi országgyűlésen. A diétán Felsőbüki Nagy Pál, Sopron vármegye követe kikelt a főrendűek ellen,


2013. november 4.

Ma Berill, Életke, Karola, Karolina, Károly, Lina, Mór, Nina, Oguz és Vitális nevű olvasóink ünneplik névnapjukat. A Károly egyike a legelterjedtebb neveknek szerte a világon, koronás fők is szívesen viselték. Ma van Szent Károly (Borromei Szent Károly), a hitoktatás és az első áldozók védőszentjének ünnepe. Itáliai bíboros érsek, egyháztanító volt, akit 1610-ben avattak szentté. 1560-tól

2013. november 5.

Ma Avarka, Erzsébet, Filotea, Imre, Tétény, Töhötöm és Zakariás napja. Az Imre germán eredetű név, jelentése: királyi, hatalmas, híres. Népszerű név volt és maradt, nálunk is gyakran kereszteltek e névre. 1083-ban szentté avatták Imre herceget, I.Szent István fiát, aki 1030-ban egy vadászat során vesztette életét. 1414-ben Zsigmond magyar király megnyitotta a konstanci zsinatot. 1772-ben –

2013. november 6.

Ma Lénárd, Énok, Leonárd és Leonarda napja. A Lénárd germán eredetű név, a Leonárd név régi magyar alakváltozata. Jelentése erős, mint az oroszlán. 1560-ban II. János király Székelyvásárhely (a mai Marosvásárhely) lakóit fölmentette az akkori ország minden bírói hatóságai alól – az egyházi törvényeket illető ügyek kivételével. Így a város lakóinak törvényes ügyei a város


2013. november 7.

Ma a Csenger, Éneás, Engelbert, Ernő, Florentin, Lázár, Rados, Radován, Radvány, Raul, Rezső, Rolf és Rudolf nevű olvasóink ünneplik névnapjukat. 1908-ban meghalt Albert János erdélyi unitárius lelkész, tanár. 1928-ban hunyt el Tóth Árpád, költő. 1491-ben történt a pozsonyi szerződés. Aznap szerződést kötött egymással II. Ulászló magyar király és Habsburg Miksa. Az előzményekhez tartozik, hogy 1490-ben

2013. november 8.

Ma a Gotfrid, Hódos, Kál, Karád, Kasztor, Kolos és Zsombor nevű olvasóink ünneplik névnapjukat. A Zsombor bolgár eredetű név és oly régen meghonosodott nálunk, hogy szinte ősmagyarnak számít. Állítólag az erdélyi Gyula vajda apját is így hívták. Jelentése ugyan bölény, de mégis egy növénycsalád viseli. 1414-ben ezen a napon Zsigmond magyar királyt német királlyá koronázták.

2013. november 9.

Ma a Bozsidár, Bozsóka, Fedor, Nátán, Teodor, Tihamér, Tivadar és Ugron nevű olvasóink ünneplik névnapjukat. A Tivadar görög, illetve latin eredetű név. A Theodorus a középkorban nagyon népszerű volt, két pápa is viselte. Nem véletlen, hisz jelentése: Isten ajándéka. 22 évvel ezelőtt bontották le a Berlini Falat. 1330-ban történt a posadai vereség. Aznap Basarab havasalföldi


2013. november 10.

Ma az András, Delinka, Florencia, Jusztusz, Mátka, Nimfa, Réka, Rusztem és Tibor nevű olvasóink ünneplik névnapjukat. A manapság oly divatos Réka név nagyon régi, eredete és jelentése homályba vész. Bizonyára a törökből származik, de a hunoknál is népszerű volt, hiszen Attila első feleségét is így hívták. 1440-ben történt a várnai csata. Aznap az I. Ulászló